Govornici

Ambassador Margret Uebber

Ambasadorica Savezne republike Njemačke u BiH, Sarajevo

Christoph Lüttmann

Integrative Mediator & Managing Director CSSP- Berlin Center for Integrative Mediation

Etilda Gjonaj

Ministrica pravde Albanije, Tirana

Mag. Gordana Ristin

Medijatorica i sutkinja, Visoki sud, Ljubljana, načelnica sudskog odjela za alternativni način rješavanja sporova, predsjednica Udruženja medijatora Slovenije

Prof. Dr Tanja Miščević

zamenica generalne sekretarke, Regionalno vijeće za suradnju, Sarajevo

Srđan Šimac

predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, Zagreb

Stipe Šola

predsjednik Udruženja medijatora jugoistočne Europe, Zagreb

Željko Bogut

Sekretar Ministarstva pravde, Bosna i Hercegovina, Sarajevo

Panelist

Amir Avdagić

potpredsjednik Udruženja medijatora Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Blažo Nedić

član Upravnog odbora Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, Beograd

Brunilda Zenelaga

medijatorica, sociologinja, profesorica na Fakultetu društvenih znanosti Univerziteta u Tirani, Tirana

Col. Taibe Canolli Brajshori

direktor odjela za ljudske resurse, Policija Kosova*, Priština

Dr Arben Murtezić

direktor Centra za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije BiH, Sarajevo

Dr Jasminka Džumhur

Ured Ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Dr Sc. Isuf Jahmurataj

profesor građanskog prava i ekpert za medijaciju Republike Kosovo*, Priština

Dr. Besim Kelmendi

državni tužilac, Kancelarija glavnog državnog tužioca Kosova*, Priština

Dr. Drita Avdyli

predsjedavajuća Nacionalne komore medijatora Albanije, Tirana

Faton Morina

predsjednik Komore medijatora Republike Kosovo*, Priština

Jasminka Bratić

zamjenica ministra, Ministarstvo pravosuđa i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

Lazar Rakic

programski menadžer, Centar za alternativno rešavanje sporova (ADRC), Mitrovica

Mag. Gordana Ristin

Medijatorica i sutkinja, Visoki sud, Ljubljana, načelnica sudskog odjela za alternativni način rješavanja sporova, predsjednica Udruženja medijatora Slovenije

Markelian Koça

sudac, Predsjedavajući Okružnog suda u Draču, Drač

Naureda Llagami

predsjedavajuća Visokog sudskog vijeća Albanije, Tirana

Nicola Giudice

advokat, medijator, predavač na Univerzitetu Trento, Venecija

Slave Mladenovski

predsjednik Komore medijatora Republike Sjeverne Makedonije, Skopje

Smiljka Gavrić

ekonomistica, medijatorica, trenerica medijatora Udruženja medijatora Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Srđan Šimac

predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, Zagreb

Moderator

Christoph Lüttmann

Integrative Mediator & Managing Director CSSP- Berlin Center for Integrative Mediation

Christoph Werthmann

integrativni medijator i koordinator konferencije, CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju, Berlin

Dr Carla Schraml

CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju, Berlin

Jorida Shytaj

politička savjetnica, Program vladavine prava, Regionalno vijeće za suradnju, Sarajevo

Rasim Gjoka

osnivač i direktor, Albanska fondacija za rješavanje konflikata i mirenje u sporovima, Tirana

Simone Ceresa

Integrativni medijator & voditeljica ureda u Tirani

Stipe Šola

predsjednik Udruženja medijatora jugoistočne Europe, Zagreb

Organizator

Bekim Ismaili

Voditelj ureda CSSP u Prištini

Christoph Lüttmann

Integrative Mediator & Managing Director CSSP- Berlin Center for Integrative Mediation

Christoph Werthmann

integrativni medijator i koordinator konferencije, CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju, Berlin

Dr Carla Schraml

CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju, Berlin

Elmar Langner

Integrativni medijator i Program menadžer za Bosnu i Hercegovinu, CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju, Berlin

Elona Xhepa

Koordinator projekta, Albanija, CSSP

Elsa Denaj

Koordinator projekta, Albanija,CSSP

Emir Krehić

Project Coordinator Bosnia and Herzegovina CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation

Erik Mërtiri

Službenik za finansije, CSSP, Albanija

Jasna Božović

Voditeljica Sjevernog ureda u Mitrovici, CSSP

Jorida Shytaj

politička savjetnica, Program vladavine prava, Regionalno vijeće za suradnju, Sarajevo

Judith Huber

Student assistent, CSSP

Kristina Ćorić

Koordinator projekta Mostar, CSSP

Merjem Nurikić

Research Assistant

Simone Ceresa

Integrativni medijator & voditeljica ureda u Tirani

Stipe Šola

predsjednik Udruženja medijatora jugoistočne Europe, Zagreb