Program

Dan 1, četvrtak, 29.10.2020. od 11 do 15 sati

11:00

Otvaranje

Christoph Lüttmann, izvršni direktor, CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju, Berlin
Prof. Dr Tanja Miščević, zamenica generalne sekretarke, Regionalno vijeće za suradnju, Sarajevo
Stipe Šola, predsjednik Udruženja medijatora jugoistočne Europe, Zagreb

Pozdravni govor

Dr Josip Grubeša, Ministar pravde Bosne i Hercegovine, Sarajevo
Ambassador Margret Uebber, Ambasadorica Savezne republike Njemačke u BiH, Sarajevo
Etilda Gjonaj, Ministrica pravde Albanije, Tirana

Uvodno izlaganje

Zakon i medijacija: Komplementarnost ili rivalstvo?
Izazovi i potencijali suradnje sistema zakonodavstva i medijacije

Uspješna međusobna povezanost zakona i medijacije može biti korisna za društvo u vidu rasterećenja pravosudnog sistema, povećanja efikasnosti i smanjenja troškova u odnosu na tužbe – i zadnje, ali ne najmanje važno, jačanja otpora i sukoba kompetencija.
Međutim, zakon i medijacija slijede veoma različite načine rasuđivanja. Dok sudstvo ispituje i provodi usklađenost sa zakonom, medijacija se fokusira na interese i potrebe strana da povećaju međusobno razumijevanje i pronađu obostrano prihvatljivo rješenje. Osim različitih načina rasuđivanja, također je riječ o različitim kulturama rješavanja konflikta, uključujući međusobne klišee i predrasude koje mogu oslabiti povjerenje i suradnju.

Mag. Gordana Ristin, Medijatorica i sutkinja, Visoki sud, Ljubljana, načelnica sudskog odjela za alternativni način rješavanja sporova, predsjednica Udruženja medijatora Slovenije
Dr Srđan Šimac, Medijator i sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, Zagreb

Moderator: Christoph Werthmann, integrativni medijator i koordinator konferencije, CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju, Berlin
Pitanja i odgovori, diskusija

12:30

Pauza

13:30

Panel I

Procjena povezanosti pravosuđa i medijacije u regionu Zapadnog Balkana
Pregled od strane predsjednika udruženja i komora medijatora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*1, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.
Da bi se dale preporuke kako poboljšati vezu između pravosudnog sistema i sistema medijacije, potrebno je procijeniti kako funkcioniraju različiti sistemi medijacije, koji aspekti dobro funkcioniraju, a koji ne. Ovaj početni panel daje panoramsku perspektivu, prije nego što se specifični aspekti u sljedećim panelima prodube i detaljnije rasprave.

Blažo Nedić, član Upravnog odbora Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, Beograd
Faton Morina, predsjednik Komore medijatora Kosova*, Priština
Slave Mladenovski, predsjednik Komore medijatora Republike Sjeverne Makedonije, Skopje
Dr Drita Avdyli, predsjedavajuća Nacionalne komore medijatora Albanije, Tirana
Amir Avdagic, potpredsjednik Udruženja medijatora Bosne i Hercegovine, Sarajevo
Dr Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, Zagreb

Moderator: Stipe Šola, predsjednik Udruženja medijatora jugoistočne Europe, Zagreb

Pitanja i odgovori, diskusija

15:00

Kraj prvog dana rada

Dan 2, petak, 30.10.2020., od 9 do 13 sati

09:00

Uvod u 2. dan konferencije

09:15

Panel II

Upućivanje slučajeva na medijaciju iz pravosudnog sistema – dobre prakse, faktori uspjeha i naučene lekcije iz Srbije, Italije, Albanije i sa Kosova*

Širom regije, doneseni su zakonski i podzakonski akti u svrhu omogućavanja glatkog upućivanja predmeta na medijaciju. Uprkos tome, broj slučajeva koji na posredovanje šalju sudovi i tužilaštva je i dalje veoma nizak.
Ovaj panel istražuje na kojim nivoima je potrebno potaknuti poboljšanje i koje se lekcije mogu naučiti iz dobrih praksi iz regije i šire.

Jasminka Bratić, zamjenica ministra, Ministarstvo pravosuđa i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, Mostar
Blažo Nedić, medijator, advokat, regionalni medijator Svjetske banke i član Globalnog panela medijatora UN-a, Beograd
Markelian Koça, sudac, Predsjedavajući Okružnog suda u Draču, Drač
Lazar Rakić, programski menadžer, Centar za alternativno rešavanje sporova (ADRC), Mitrovica
Nicola Giudice, advokat, medijator, predavač na Univerzitetu Trento, Venecija

Moderator: Rasim Gjoka, osnivač i direktor, Albanska fondacija za rješavanje konflikata i mirenje u sporovima, Tirana
Pitanja i odgovori, diskusija

10:15

Pauza

10:30

Panel III

Uključenje sudstva, tijela za provedbu zakona i administracije
Podizanje svijesti i senzibilizacija za medijaciju

Iako različiti zakoni o medijaciji preporučuju njenu upotrebu, medijacija je djelotvorna samo ako šira javnost i (javne) institucije imaju (praktično) razumijevanje medijacije, ako su uvjereni u koristi medijacije i ako traže usluge medijacije.
Panel ilustrira uspješne pristupe podizanja svijesti prema javnim akterima i široj javnosti, npr. kroz trening, interne publikacije o medijaciji, kao i strategije koordinacije i suradnje.

Dr Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije BiH, Sarajevo
Dr Jasminka Džumhur, Ured Ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
Dr Besim Kelmendi, državni tužilac, Kancelarija glavnog državnog tužioca Kosova*, Priština
Col. Taibe Canolli Brajshori, direktor odjela za ljudske resurse, Policija Kosova*, Priština

Moderator: Jorida Shytaj, politička savjetnica, Program vladavine prava, Regionalno vijeće za suradnju, Sarajevo

Pitanja i odgovori, diskusija

Panel IV

Kvalitet medijacije
Ključan faktor jačanja veza?

Osnovni preduvjet jačanja veza između medijacije i pravosuđa je povjerenje u kvalitet osigurane medijacije. Temeljita obuka medijatora, osigurane prilike da steknu iskustvo, kao i okvir zadatih standarda su u tome ključni.
U isto vrijeme, visoki i rigidni standardi ograničavaju prakticiranje medijacije kao i priznavanje postojećih praksi, što usporava razvoj sistema. Medijacijska praksa je ograničena na specifične profesije, u najvećoj mjeri onu pravnu, što s jedne strane može povećati povjerenje, ali s druge i usporiti razvoj.

Marina Lutovac, medijatorica, direktorica Centra za posredovanje Crne Gore, Podgorica
Smiljka Gavrić, ekonomistica, medijatorica, trenerica medijatora Udruženja medijatora Bosne i Hercegovine, Sarajevo
Bruna Zenelaga, medijatorica, sociologinja, profesorica na Fakultetu društvenih znanosti Univerziteta u Tirani, Tirana
Dr Sc. Isuf Jahmurataj, profesor građanskog prava i ekpert za medijaciju na Kosovu*, Priština
Mag. Gordana Ristin, Medijatorica i sutkinja, Visoki sud, Ljubljana, načelnica sudskog odjela za alternativni način rješavanja sporova, predsjednica Udruženja medijatora Slovenije

Moderator: Dr Carla Schraml, integrativna medijatorica i menadžerica programa u Bosni i Hercegovini, CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju, Berlin

Pitanja i odgovori, diskusija

11:30

Pauza

11:45

Prikupljanje komentara i preporuka

Sažetak i dalje perspektive

Jačanje mreže medijatora u jugoistočnoj Europi

Christoph Lüttmann, izvršni direktor, CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju, Berlin
Prof. Dr Tanja Miščević, zamenica generalne sekretarke, Regionalno vijeće za suradnju, Sarajevo

13:00

Završetak konferencije

Ažurirano: 27th October, 2020

[1] Terminologija iz ovog dokumenta u skladu je sa onom koju koristi Vijeće za regionalnu suradnju: *Ova odrednica ne prejudicira stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244/1999 SB UN i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.