Medijacija i pravosuđe. Jačanje veza

Dr. Sc. Isuf Jahmutaraj: Značaj posredništva u zemljama Zapadnog Balkana radi lakšeg pristupa pravdi i pravne sigurnosti u zaštiti i postizanju pravde u pravnim stvarima

Pravo je najveća i najuzvišenija vrednost jednog demokratskog društva, koja svoju primenu nalazi putem instituta vladavine prava, kojim se postiže jednakost i poštovanje ljudskih prava, koje predstavljaju najviše univerzalne vrednosti. Uz važnost definisanja i primene...