Program

Srijeda, 27. oktobar, 2021, 09:45 – 16:15

09:45

Dolazak učesnika i govornika

10:00

Pozdravni govor

Gdin. Amer Kapetanović, Šef odjela za politiku, Regional Cooperation Council
Gdin. Christoph Lüttmann, Generalni direktor, CSSP-Berlin

10:15

Panel I: Komercijalna prekogranična medijacija u zemljama jugoistočne Europe

Moderator: Gdin. Blažo Nedić, advokat i medijator, Srbija.

Gdin. Leonardo D’Urso, izvršni direktor ADR Centra, Italija
Gđa. Elena Koltsaki, pravnica/medijator, Grčka
Gđa. Marina Lutovac, direktorica Centra za medijaciju Crne Gore
Gdin. Petar Petrić, pravnik i medijator, Hrvatska

11:45

Pauza

12:00

Panel II: Restorativna pravda u zemljama jugoistočne Europe

Moderator: Gđa. Merita Bala, Program menadžer, Fondacija za rješavanje sukoba, Albanija

Gđa. Branka Peurača, Viši stručnjak, Udruženje za kreativni socijalni rad, Zagreb, Hrvatska
Gdin. Rasim Gjoka, Direktor, medijator, Fondacija za rješavanje sukoba, Tirana, Albanija
Gđa. Sanja Ćopić, Viši istraživač – Institut za kriminologiju i sociologiju, Beograd, Srbija
Gđa. Ena Kazić-Çakar, Asistent profesor, Internacionalni Univerzitet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

13:30

Pauza

14:30

Panel III: Okolišna medijacija

Moderator: Gdin. Bill Marsh, Nezavisni međunarodni medijator, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Gđa. Smiljka Gavrić, Medijator u Udruženju medijatora BiH,
Gđa. Gordana Ristin, Sutkinja, Medijator, Ljubljana, Slovenija
Gđa. Drita Avdyli, Predsjedavajuća albanske komore za medijaciju

16:00

Zatvaranje konferencije i budući događaji

Gdin. Christoph Lüttmann, Generalni direktor, CSSP-Berlin
Gđa. Jorida Shytaj, Viša politička savjetnica, RCC

16:15

Kraj konferencije