CSSP

CSSP – Berlin centar za integrativnu medijaciju, registrovana je nevladina organizacija u Njemačkoj. Sjedište organizacije je u Berlinu, a lokalni uredi na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i Albaniji. Organizacija je osnovana 2005. godine kao projekt “Naučene lekcije”, koji je izvukao pouke iz rada prof. Dr. Christiana Schwarz-Schillinga kao međunarodnog medijatora u Bosni i Hercegovini (1995. – 2004.). Integrativna medijacija nastala je kao metodologija od njegovog savjetničkog tima. Pristup se razvijao tokom godina, a dalje ga razvijaju članovi CSSP tima. CSSP je radio i djeluje prvenstveno u poslijeratnoj balkanskoj regiji (Kosovo, Bosna i Hercegovina, sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija), čak i ako se od 2010. doseg CSSP-a proširio na tranzicijska društva izvan ove regije.