Save the date

Regionalna konferencija ‘Promocija prekogranične medijacije u jugoistočnoj Europi’

27 oktobar 2021

Vijeće za regionalnu saradnju i CSSP – Berlin centar za integrativnu medijaciju, željeli bi vam skrenuti pažnju na Regionalnu konferenciju „Promocija prekogranične medijacije u jugoistočnoj Europi“, koja će se održati online, 27. oktobra 2021.

Konferencija će okupiti renomirane stručnjake iz jugoistočne Europe i Europske unije sa profesionalnim iskustvom u praksi medijacije, kao i predstavnike pravosuđa, izvršne vlasti, civilnog društva i akademske zajednice. Njihovo bogato iskustvo doprinijeti će raspravama o efikasnim i održivim rješenjima za povećanje upotrebe medijacije u regionu jugoistočne Europe.

Bili bismo vam zahvalni ako biste mogli sačuvati datum za ovu konferenciju. Uskoro će uslijediti program i dodatne praktične informacije. Radujemo se vašim doprinosima živoj i plodonosnoj diskusiji o postupcima medijacije u jugoistočnoj Europi.

Ukoliko želite da prisustvujete Konferenciji, molimo da nas kontaktirate na: mnurikic[at]cssp-mediation.org