Uvod

Jačanje upotrebe medijacije i odgovarajućih sistema medijacije suočeno je sa sličnim izazovima na Zapadnom Balkanu (i šire). Istovremeno se mogu razmjenjivati i dobra iskustva i prakse. To čini regionalnu razmjenu između različitih uloga i funkcija i sudionika koji podržavaju i oživljavaju medijaciju i sisteme medijacije, poput medijatora, sudija, službenika u odgovarajućim ministarstvima pravde, pravnika, aktera civilnog društva, udruga medijatora i centara za medijaciju, izuzetno vrijednom i važnom. Naša konferencija „Medijacija i pravosuđe. Jačanje veza”, dinamične rasprave i prilozi naglasili su tu potrebu i vrijednost.

Ovaj je odjeljak je posvećen razmjeni koja je temeljena na pisanim tekstovima, koja omogućuje potvrđivanje argumenata koji su promišljeni bez ikakvog vremenskog pritiska. Ovo je namijenjeno nadopunjavanju razmjena u životnim formatima, a koje će biti živopisnije i živahnije i omogućiti izravnu interakciju.

Ako na ovaj način želite ojačati razmjenu o temama koje su povezane sa medijacijom, ako imate na umu temu koja se odnosi na medijaciju, a koja vam se čini izuzetno važnom, ili imate debate koje ste vodili na nacionalnoj ili lokalnoj razini, a možda i na verbalni način sa svojim kolegama i želite ga dovesti do regionalnog nivoa i voditi na više formalan i pisani način ili imate vlastiti pojedinačni doprinos koji želite podijeliti na našoj web stranici, molimo, kontaktirajte nas putem e-maila.