Recordings

Otvaranje

Pozdravni govor

Uvodno izlaganje

Zakon i medijacija: Komplementarnost ili rivalstvo?
Izazovi i potencijali suradnje sistema zakonodavstva i medijacije

Panel I

Procjena povezanosti pravosuđa i medijacije u regionu Zapadnog Balkana
Pregled od strane predsjednika udruženja i komora medijatora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*1, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Uvod 2. dan

Panel II

Upućivanje slučajeva na medijaciju iz pravosudnog sistema – dobre prakse, faktori uspjeha i naučene lekcije iz Srbije, Italije, Albanije i sa Kosova*

Panel III

Uključenje sudstva, tijela za provedbu zakona i administracije
Podizanje svijesti i senzibilizacija za medijaciju

Panel IV

Kvalitet medijacije
Ključan faktor jačanja veza?

Prikupljanje komentara

Sažetak i dalje perspektive

Jačanje mreže medijatora u jugoistočnoj Europi