IAMSEE

Međunarodno udruženje medijatora iz jugoistočne Europe je osnovano 2016. godine u Zagrebu. Udruženje okuplja medijatore iz jugoistočne Europe koji nastoje biti poticaj i podrška u svakodnevnom rješavanju svih vrsta sporova u svim sferama društvenog života svojim radom, stavom i aktivnostima u svojim zajednicama, a istodobno i kroz svoje lično cjeloživotno učenje.

IAMSEE želi pomoći u rješavanju sporova i sukoba u zemljama jugoistočne Europe putem medijacije, kao i prekograničnih sporova povezanih s entitetima iz tih zemalja. Udruženje i njegovi članovi žele podržati sukobljene strane u pronalaženju optimalnih rješenja koja su prihvatljiva svim stranama u sporu. Udruženje nastoji promicati kulturu dijaloga, etike i poštivanja različitosti te rješavanje sukoba, sukoba i sporova posredstvom medijacije. Želimo sudjelovati u razmjeni iskustava i uzajamnoj podršci sa pojedincima i udruženjima koji su kompatibilni s postizanjem ciljeva našeg udruženja.