U posljednje tri godine makedonsko je društvo obilježio isključivo povoljan trend u razvoju medijacije, a to se može usporediti u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na broj slučajeva medijacije, odnosno sporazuma postignutih između strana. Medijacija je stanovništvu vrlo malo poznata kao postupak koji se može koristiti za rješavanje spora, s jedne strane i kao medijatori i komora prisiljeni smo raditi na kontinuiranoj promociji, posebno u određenim kategorijama stanovništva, poput poslovne zajednice i javni sektor s druge strane.

Kako bi se postigla veća prisutnost u makedonskom društvu i medijaciju promoviramo kao postupak koji ima prednosti u odnosu na sudske postupke, Komora medijatora potpisala je Memorandum o suradnji s Vladom RS Makedonije. Vlada donosi zaključak kojim se od sudionika iz javnog sektora traži da koriste medijaciju u rješavanju svog spora i ističe da primjena ovog mehanizma značajno štedi proračunski novac. Iskustvo medijatora u sjevernoj Makedoniji, godinu dana nakon ovog zaključka, pozitivno je, napominjući da većina društva, a posebno poslovna zajednica, još nije dovoljno informirana o prednostima medijacije u odnosu na sudske postupke.

Medijatori u odnosu na vrstu sporova ukazuju na to da se pravni subjekti i fizičke osobe kod medijatora najčešće javljaju kada vode komercijalni, radni i trgovački spor. Posrednici u Sjevernoj Makedoniji praktički su pokazali i dokazali ono što su u prethodne tri godine javno govorili u medijima i napisali stručne tekstove da je postupak posredovanja učinkovit, ekonomičan i poželjan za sve, odnosno da su do sada izvijestili o tri tisuće (3000) sporazuma primjenom posredovanja što je rekord u regiji. U narednom razdoblju očekujemo da će se slika o posredovanju u makedonskom društvu značajno poboljšati i da će postojati pozitivna percepcija javnosti o mogućnostima postizanja pravde ili pravednog rješenja putem medijacije.

Građani i poslovni sektor sve su manje sigurni u pravosudni sustav da im može donijeti pravdu, razočarani su duljinom sudskih postupaka i imaju tendenciju sumnjati u stručnost nekih sudaca. Negativna javna ocjena rada sudova “ide ruku pod ruku” s posredovanjem i stoga je potrebna organizirana i kontinuirana kampanja o prednostima posredovanja. Najvjerojatnije, informiranjem i edukacijom građana, zatim zakonskim promjenama i stvaranjem uvjeta za razvoj za veću upotrebu medijacije u rješavanju sporova, objektivno se nadamo da će medijacija biti prvi izbor za strane u sporu u odnosu na sudske postupke i realno očekujemo da se to pokaže kao pravi put do sporazuma na zadovoljstvo strana. Komora medijatora još će se više usredotočiti na promociji medijacije s ciljem objašnjavanja gospodarstvenicima da je posredovanje racionalan i razuman postupak te da je brzo rješenje spora osnova za rast poslovanja. Provodeći projekt s Institutom za europsku politiku, Akademijom za suce i tužitelje i Nizozemskom federacijom medijatora, uz potporu Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u RS Makedoniji, Komora medijatora planira tijekom dvije godine provoditi brojne aktivnosti za promicanje medijacije i obuke za medijatora.

Na temelju dosadašnjeg iskustva zemalja u regiji može se zaključiti sljedeće. Postoje zemlje koje imaju prekomjernu proizvodnju posrednika i neprimjereno mali broj postupaka posredovanja, pa je tako riješen mali broj sporova. U nekoliko zemalja postoji obvezni pokušaj posredovanja u nekoliko područja ili pokretanja sudskog postupka za posredovanje. Zemlje u kojima ne postoji obvezni pokušaj vjeruju da promjene u normativnom okviru mogu pridonijeti većoj primjeni medijacije u društvu i povećati broj slučajeva medijacije. Svi bez iznimke smatraju da bi trebalo povećati razinu informiranja stanovništva o blagodatima medijacije, neki od njih smatraju da medijaciju treba uvesti kao predmet na različitim razinama obrazovanja, a neki sugeriraju da bi medijacija trebala biti obavezna kao predmet za studente prava.

Povećavanjem razine informiranosti i obrazovanja građana, poslovnog i javnog sektora kroz predavanja i treninge, možemo očekivati poboljšanje društvene atmosfere za posredovanje u makedonskom društvu.

Kao posebna značajka razvoja medijacije u RS Makedoniji u odnosu na regiju su osnivanje Odbora za medijaciju i polaganje ispita za medijatore i dobivanje licence, što je regulirano Zakonom o medijaciji iz 2013. godine. U analizama napravljenim u tom razdoblju, prethodna je praksa ocijenjena lošom i pružene su joj mogućnosti za njezino prevladavanje. Jedan od njih bio je izmjena zakona i uvođenje ispita za medijatore. Danas s ponosom možemo reći da je odabir medijatora ključni čimbenik u uspostavljanju kvalitetnih medijatora. U hiperprodukciji posrednika, ni Komora ni državna tijela nisu u mogućnosti slijediti način na koji posrednici rade. RS Makedoniji.

RS Makedonija ima iskustvo iza sebe i predstavlja prošlost koju ne bismo željeli ponovno živjeti i kroz koju zemlje u regiji sada idu i traže rješenja za prevladavanje takve situacije. Kao primjer koliko smo ozbiljni problem riješili, istaknut ću sljedeće podatke, a to je da od 2006 do 2016 godine u razdoblju od 10 godina u RS Makedoniji putem posredovanja postoji oko 100 slučajeva od 170 registriranih posrednika registriranih u Imeniku. Danas s ponosom možemo istaknuti da 46 posrednika ima preko 3000 riješenih sporova u manje od 4 godine. Možete pretpostaviti kolika je ušteda u postupku koji je završio sporazumom o posredovanju, a strane nisu išle na sud, a prema nekim našim analizama razlika u cijeni radnog spora iznosi 1 do 10 u korist posredovanja. Kao posebna novost koja nas sve zaista može usrećiti jest što su većina riješenih postupaka radni sporovi za koje ne postoji zakonska obveza za obvezni pokušaj i dobrovoljni su. Međutim, kao što sam istaknuo, svjesni smo da je u ovom razdoblju pomoć medijacije od države još uvijek potrebna u smislu stvaranja uvjeta za napredovanje i pravne podrške kako bi se građani mogli informirati o mogućnostima medijacije.

Ova konferencija u Mostaru, kao i sve druge slične konferencije koje su se ranije održavale u Zagrebu, Sarajevu i Skoplju, ima misiju promicanja posredovanja u regiji. Kao potpredsjednik Udruge medijatora Jugoistočne Europe, koje ima članove iz nekoliko zemalja u našoj regiji, želim naglasiti da ova suradnja u narednom razdoblju može biti intenzivnija u korist svih nas medijatora. Objavljivanjem stručnih tekstova medijatora iz regije, njihovih intervjua i drugih pisanih obrazaca na web stranici Komore medijatora u svim zemljama, potičemo javnost da bude zainteresirana za medijaciju i upoznati različite ljude i njihova iskustva iz medijacije. Istodobno, kao predsjednik Instituta 4R, prve udruge koja je dobila akreditaciju za obuku medijatora u Sjevernoj Makedoniji, želio bih istaknuti da redovito objavljujem sadržaje posvećene posredovanju na web stranici i Facebook stranici Instituta 4R što pridonosi tome da posredovanje postane prisutnije u javnosti.

U javnosti će naša glavna poruka biti: “primjenom medijacije posao raste – razvojem medijacije stvaramo bolje društvo.” Treba biti optimist da će posredovanje postati ključno oružje i alat u rukama građana u postizanju poštenog rješenja u sporovima. Dugoročno gledano, želimo da medijacija bude prvi izbor za strane u sporu na dobrovoljnoj osnovi, stvorimo praksu suradnje i smanjimo stupanj podjele i sukoba koji je u osnovi podržavan sudskom praksom. Mislim da ako imamo redovnu i konkretnu suradnju tijekom godine, možemo regiju povezati posredovanjem.

_______________________________________________________________________________________________________________

Slave Mladenovski: predsjednik Komore medijatora Republike Sjeverne Makedonije

Slave Mladenovski