Pravo je najveća i najuzvišenija vrednost jednog demokratskog društva, koja svoju primenu nalazi putem instituta vladavine prava, kojim se postiže jednakost i poštovanje ljudskih prava, koje predstavljaju najviše univerzalne vrednosti. Uz važnost definisanja i primene prava, podjednako je važan i pristup istom, pri čemu se prava postižu i štite. Funkcionisanje instituta vladavine prava postiže se zaštitom prava kao najviše univerzalne vrednosti.

Kosovo*, Albanija, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora i BiH, koje pripadaju Zapadnom Balkanu, nalaze se u procesu izgradnje, razvoja i stalne reforme na svakom polju, uključujući i njihove pravne sisteme. Njihovi pravosudni sistemi su takođe deo tekućeg razvoja i reforme, zbog činjenice da se i ovaj sistem suočava sa mnogim izazovima, a ponajviše zbog velikog broja predmeta koji čekaju godinama da budu rešavani kako bi pravni subjekti imali pristup pravdi i postigli ili zaštitili svoja prava. Veliki broj predmeta i dugotrajno postupanje po njima direktno ugrožavaju pristup pravdi u postizanju i zaštiti prava pravnih subjekata u razumnom vremenskom periodu. Kako bi bili u cilju funkcionisanja pristupa pravdi, pravni sistemi zemalja Zapadnog Balkana su u okviru reforme stavili u funkciju pomoćne mehanizme za pravosudni sistem poput posredništva i arbitraže. Od uvođenja u ovim zemljama, posredništvo omogućava lakši pristup pravdi, što predstavlja Ustavom i zakonom ovih zemalja garantoravno pravo, a čime je omogućeno postizanje i zaštita prava pravnih subjekata.  

U ovim državama Zapadnog Balkana pravni mehanizmi poput posredništva funkcionišu i ostvarili su uspešan rezultat od 2010.godine, kao deo pravnih sistema ovih zemalja. Od tog vremena, posredništvo u ovim državama je stavljeno direktno u funkciju pristupu pravdi, omogućivši postizanje i zaštitu prava pravnih subjekata, a što se ogleda u izgradnji instituta vladavine prava. Omogućavanjem pristupa pravdi ovo je stavljeno u funkciju zaštite i poštovanja ljudskih prava čemu su ove države posvećene svojom striktnom primenom, što su i dokazale uvođenjem ovog mehanizma u svoje pravne sisteme.

U svojstvu sastavnog dela pravnog sistema, posredništvo u ovim državama se mora dalje razvijati, unaprediti i postati oslonac njihovim građanima. Daljim razvojem ono stvara pravnu sigurnost u postizanju i zaštiti prava pravnih subjekata. Pravna sigurnost ogleda se u kratkotrajnom postupanju pri rešavanju sporova i nesuglasica između pravnih subjekata, po principu legalnosti i objektivnosti. Omogućavanje brzog rešavanja sporova i nesuglasica kroz ovakav pristup pravdi za pravne subjekte predstavlja pravnu sigurnost. Pravna sigurnost je izuzetno važna pravnim subjektima zbog činjenice da to utiče na poverenje u pravni sistem koje su stvorili, da će u slučaju gde im je potrebna zaštita i postizanje prava imati pravu adresu na koju da se obrate, a to je posrednički sistem.

Pristup pravdi putem mehanizma posredništva se ne odnosi samo direktno na prava pravnih subjekata, već se ogleda i na drugim poljima koja su važna za dobrobit građana zemalja Zapadnog Balkana. Kroz pristup pravdi putem posredovanja utičemo na same pravosudne sisteme, što dalje utiče na smanjenje broja predmeta jer se neki nađu pred posredovanjem, što dalje utiče na smanjenje broja predmeta pred sudovima. Uz to, od ogromne je važnosti da se stvori jedna povoljna klima za investiranje inostranog kapitala u ovim zemljama, jer se time omogućava preduzećima da, u slučaju spora i nesuglasica, mogu da se okrenu posredništvu radi rešavanja sporova kao jednoj od mogućnosti za brzo postupanje u predmetu i rešavanje sporova i nesuglasica.

Jedan od veoma značajnih efekata jeste i vremensko trajanje, pri čemu je tokom posredovanja vreme postupanja i rešavanja sporova izuzetno kraće nasuprot pravosudnom sistemu, gde slučajevi traju godinama kao rezultat preopterećenja sudova velikim brojem predmeta. Uz to, mehanizam posredovanja se ogleda u značajno nižim finansijskim troškovima postupanja u sporu ili raspravi, nasuprot mnogo višim troškovima postupanja unutar pravosudnog sistema. Posredništvo ima uticaja i na ekonomki razvoj zemlje zbog činjenice da se velikim kompanijama daje mogućnost da svoje međusobne sporove i nesuglasice tretiraju putem posredništva, koje predstavlja mnogo jeftiniji i brži način rešavanja sporova.

Neophodno je da zemlje Zapadnog Balkana investiraju mnogo više u razvoj posredništva tako što će uvrstiti posredništvo u svoje pravne sisteme, i time izraziti svoju spremnost da omoguće pravnim subjektima pristup pravdi kako kroz pravosudni sistem, tako i putem posredovanja. Pristup pravdi daje mogućnost pravnim subjektima da imaju pravnu sigurnost u postizanju i zaštiti svojih prava. Pružanje pravne sigurnosti pravnim subjektima predstavlja osnov i izuzetno važan element za funkcionisanje instituta vladavine prava.

Posredništvo unutar pravnih sistema zemalja Zapadnog Balkana konstantno evoluira i reformiše se, i ima veoma veliki uticaj na pristup pravdi. Kao rezultat toga, posredništvo ima izuzetno važnu ulogu u izgradnji i funkcionisanju instituta vladavine prava, u skladu sa univerzalnim vrednostima demokratskog sveta. Kao deo ovih vrednosti, zemlje Zapadnog Balkana čine sve da postanu deo evroatlantske porodice. Zemlje Zapadnog Balkana moraju što više da investiraju u razvoj posredništvo jer se time smanjuje broj sporova i nesulgasica pred sudovima.

______________________________________________________________________________

Dr Sc. Isuf Jahmurataj, profesor građanskog prava i ekpert za medijaciju na Kosovu*

Dr Sc. Isuf Jahmurataj