Dr. Drita Avdyli
OBRAZOVANJE 2011–2015. doktor znanosti na albanskom Institutu studija za migracije, Tirana (Albanija) 2009–2011. Međunarodni magistar znanosti iz politike i teritorijalne uprave i sukoba, Univerzitet u Palermu, razina II, Institut za političku formaciju FADRE ARRUPE i MAGIS, Palermo (Italija ) 2007–2008 Diploma internog revizora u javnom sektoru br. 0314, Decembar 2008. DRŽAVNA KVALIFIKACIJSKA KOMISIJA, Ministarstvo finansija, Tirana (Albanija) 2003–2006. Različiti kursevi za javnu upravu, migracijska pitanja, evropske integracije, žene u vodstvu, ljudska prava Soros, UNDP, USAID, DAP i TIPA, OECD, Svjetska banka, EU, Tirana (Albanija) 2003–2005. Napredni postdiplomski studij iz javnih finansija,Londonski institut za javne finansije i računovodstvo CIPFA i Centra izvrsnosti za finansije Slovenija CEF, Tirana (Albanija) Napredni postdiplomski studij za javne financije i međunarodnu reviziju, u organizaciji Londonskog instituta za javne financije i računovodstvo CIPFA i Centra izvrsnosti za finansije Slovenija CEF i Ministarstvo finansija, Albanija (projekt Kooledorian University Glasgow) 1997–2005. Pravni fakultet Pravnog fakulteta Univerziteta u Tirani, Tirana (Albanija) 1983–1988. Ekonomski fakultet, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tirani, Tirana (Albanija) ISKUSTVO 2013. – sadašnai predsjedavajuća Nacionalne komore za medijaciju, Tirana (Albanija) ▪ visoko uključen u postupke medijacija ▪ koordinira programe razvoja medijacije u suradnji s institucijama EU-a ▪ uključena u proces upravljanja projektima i twinning projekt EU-a o medijaciji ▪ rezidentni savjetnik bratimljenja EU-a za potporu razvoju alternativnog rješavanja sporova 2006.-2013. Nacionalni povjerenik za izbjeglice; Ravnatelj Uprave za državljanstvo i izbjeglice i regionalni koordinator MARRI Ministarstvo unutarnjih poslova, Tirana (Albanija) ▪ osigurati da se nacionalni sustav azila u potpunosti provede ▪ razviti strategiju za poboljšanje odgovora na izvanredne situacije ▪ savjetovati i pružiti tehničku podršku osoblju zemlje na planiranim registracijskim aktivnostima ▪ koordinirati registracijske aktivnosti između država i terenskih ureda kako bi se osigurala dosljednost podataka ▪ podržati koordinaciju mjera spremnosti za hitne slučajeve i odgovora u vezi s registracijom, povezujući se s regionalnim službenicima za registraciju i sjedištem za odgovore. ▪ usredotočenje na borbu protiv kriminala koji potkopava politike EU-a poput trgovine ljudima, krijumčarenja, cyber-kriminala i pomaganja u suzbijanju korupcije ▪ jačanje policijske saradnje ▪ poboljšati kontrolu granica i osigurati učinkovitost agencija za graničnu kontrolu ▪ razviti sporazume o razmjeni podataka s regionalnim uredima za registraciju ▪ uključeni u različite regionalne inicijative i projekte 2002–2006. Šef sektora za ljudske resurse, Ministarstvo poljoprivrede, Tirana (Albanija) ▪ obavlja sve funkcije upravljanja ljudskim resursima, uključujući zapošljavanje, osposobljavanje, beneficije, programe i inicijative priznavanja ▪ procjenjuje HR sistem na temelju propisa o poštivanju i kadrovskim politikama ministarstva ▪ pozicioniran je kao kontakt osoba za sve direktore svakog imenika ili odjela u ministarstvu u vezi s radnim odnosima i pregovaranjem o ugovorima, raskidima ili pitanjima zdravstva i socijalne skrbi ▪ Zapošljavanje novog osoblja i osiguravanje maksimalne uspješnosti ▪ Vodeće operacije unutar HR tima 1992–2002 Šef ekonomskog odjela Generalna direkcija za željeznice, Drač (Albanija) 1988–1992. Generalni direktor željezničkih uprava, Drač (Albanija)
Albanija
Tirana
Dragi organizatori, poštovani članovi panela i moje drage kolege, koristim ovu priliku da se zahvalim organizatorima ove konferencije koji su, iako u teškim vremenima poput ove pandemije koja je zahvatila sve nas i koja nam i dalje otežava život, pronašli način da je ipak realizuju, čak i u drugim uslovima. Medijacija i pravosuđe na zapadnom Balkanu, jačanje veza, razmjena iskustava i donošenje najboljih praksi iz svake od zemalja i organizacija koje predstavljamo, bit će dodatna vrijednost i to ne samo za nas kao medijatore ili profesionalce u području medijacije i prava, već i za zajednicu koja koristi ovu uslugu. U svojstvu šefa Nacionalne komore medijatora u Republici Albaniji, od prvog dana kada je ova komora osnovana i zaživjela, mogu sa uvjerenjem reći da u to vrijeme nikada nisam mislila da ću danas doći pred vas toliko puna nade i entuzijastična zbog čitavog puta koji je ova komora, zajedno s medijatorima i drugim nacionalnim i međunarodnim akterima, središnjim i lokalnim institucijama, prešla. Danas je ova profesija u Albaniji regulisana pravnim okvirom koji se može smatrati najboljim u regiji i šire, uz pomoć međunarodnih organizacija i u okviru reforme pravosuđa ovom zanimanju je dat važan značaj. Danas ima preko xxx osoba koje su završile početne treninge, od kojih 37 već godinama uspješno obavlja ovu profesiju. Zahvaljujući podršci Ministarstva pravosuđa, kao i twinning programima Europske komisije, projektima saradnje USAID-a, Save the Children, Terre d'homes ili CSSP, nedavno smo radili na, ne samo poboljšanju usluga, svijesti zajednice, nego i na poboljšanju profesionalnosti i kvalitete medijatora, što je rezultiralo da od 10 do17 slučajeva riješenih 2013. godine, kada je stvoren prostor, sada ima preko 2700 slučajeva za 2019. godinu. Širom pravosudnog spektra također postoji svijest o ovoj novoj praksi koja ne samo da olakšava rad sudova već i rješava u rekordnom roku, uz minimalne troškove, nekoliko godina sukoba i problema među pojedincima. Zahvaljujući dogovorima sa HJC-om, Školom za prekršaje, glavnim tužiteljem, Udruženjem ovršitelja i notara, ova je profesija oblikovana i sve više i više svi pojedinci ili društva koji imaju nesuglasice se okreću njoj. Godinama je bilo teško razgovarati o toj alternativi sa sudijama ili tužiteljima ili čak advokatima. Možda je do toga došlo zbog nedostatka informacija, sumnji u profesionalnost medijatora, straha da bismo mogli uzeti njihov posao, snage navike da se slučajevi mogu riješiti samo na sudu ili u tužiteljstvu ili iz drugih razloga. Ali danas vam iskreno mogu reći da je kamen temeljac postavljen, bilo je vrlo teško i još uvijek ima poteškoća, ali zahvaljujući podršci viših organa pravosuđa, brojnim treninzima provedenim s nacionalnim i međunarodnim partnerima u okviru prethodno spomenutih projekata, promjene zakona, uključivanje medijacije u nastavne planove i programe prekršajne škole počeo je puhati novi vjetar, uglavnom je povjetarac, ali još uvijek daje nadu. U tom kontekstu, ova konferencija koja je poduzeta radi jačanja veza, mislim da je ono što najviše želimo. Sud je tu kao i tužiteljstvo, tu su i advokati i mi to ne želimo mijenjati, ali mi kao medijatori predlažemo da: "Prije odlaska na sud radi rješavanja sukoba, nitko ništa ne gubi ukoliko bi pokušao medijaciju kao alternativu". Unatoč činjenici da u knjigama postoje stotine tisuća zakona, mnogi uobičajeni sukobi u svakodnevnom životu nisu vrijedni da bi išli na sud. Sporovi između članova porodice, zaposlenika ili susjeda se mogu riješiti bez odlaska pred crni vod. Sudovi „čuju“ mnoge slučajeve koji usporavaju njihov rad i smanjuju kvalitetu pravosuđa, dok se mnogi sukobi mogu i trebaju riješiti medijacijom. To će smanjiti sudske predmete i povećati učinkovitost sudova. Ukoliko imate problem za koji ste se planirali obratiti sudu, sada će vam se pružiti prilika da potražite drugu opciju koja vam može uštedjeti „gnjavažu“ u parnici. Ljudi u Albaniji su to pokušali i zadovoljni su, sudovi upućuju slučajeve (iako vrlo malo), ali i to je bolje nego ništa. Nadam se da će ova konferencija pronaći načine ili obrasce za sudove kako bi nastavili upućivati slučajeve, tada bi ovo bila pobjeda. Svrha medijacije je da se strane koje su u sukobu postignu sporazum. Velike države, poput onih, Europske unije, razvile su politike usmjerene na smanjenje tereta na sudovima i indirektno poboljšanje kvalitete pravosuđa, kroz medijaciju ili druge postupke. To bismo trebali činiti i mi, kao zemlje zapadnog Balkana. Razvoj medijacije u Albaniji i zemljama Zapadnog Balkana i dalje ostaje izazov, težak, ali i lijep. Važan je utjecaj na evoluciju našeg društva i njegov mentalitet, postupno stvarajući u njemu ideju da sukob koji se smatra slijepom ulicom i odlazak na sud nisu jedini način za rješavanje sporova, nego da postoji još jedan, mirniji način, u kojem se prvenstveno čine kompromisi, medijacija. A da bismo to postigli, svi moramo surađivati vidjevši to kao opće dobro. Još jednom vam želim uspjeh, hvala na pažnji i uspješnoj konferenciji.