Folës

Ambassador Margret Uebber

Ambasadore e Gjermanisë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Sarajevë

Christoph Lüttmann

Drejtor Ekzekutiv, CSSP- Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues, Berlin

Etilda Gjonaj

Minister of Justice of Albania

Mag. Gordana Ristin

Ndërmjetëse dhe Gjyqtare, Gjykata e Lartë, Lubjanë, Kryetare e Departamentit për Zgjidhjen Alternative të Konflikteve pranë Gjykatës, Presidente e Shoqatës se Ndërmjetësve, Lubjanë

Srđan Šimac

Presidenti i Shoqatës së Ndërmjetësve Kroaci

Stipe Šola

President i Shoqatës Ndërkombëtare të Ndërmjetësve nga Evropa Juglindore

Željko Bogut

Secretary of the Ministry of Justice Bosnia and Herzegovina

Panelistë

Amir Avdagić

Zëvendës President i Shoqatës Kombëtare të Ndërmjetësve të Bosnjë dhe Hercegovinë

Blažo Nedić

Anëtar i Bordit Drejtues të Shoqatës Kombëtare të Ndërmjetësve Serbë

Brunilda Zenelaga

Ndërmjetëse, Sociologe, Lektore, Fakulteti i Shkencave Sociale

Col. Taibe Canolli Brajshori

Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore, Policia e Kosovës

Dr Arben Murtezić

Drejtor i Qendrës për Trajnimin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve pranë Federatës së Bosnjë dhe Hercegovinë

Dr Jasminka Džumhur

Avokate e Popullit për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Bosnjë dhe Hercegovinë,

Dr Sc. Isuf Jahmurataj

Profesor i të Drejtës Civile dhe Ekspert Ndërmjetësimi në Republikën e Kosovës*

Dr. Besim Kelmendi

Prokuror i Shtetit, Zyra e Prokurorit të Shtetit në Republikën e Kosovës*

Dr. Drita Avdyli

Kryetare e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve Shqipëri, Tiranë

Faton Morina

President i Dhomës së Ndërmjetësve në Republikën e Kosovës *

Jasminka Bratić

Zëvendës Ministre e Kantonit Neretva të Hercegovinës, përgjegjëse për Gjyqësorin

Lazar Rakic

Menaxher Programi, Qendra për Zgjidhjen Alternative të Konflikteve (ADRC) Mitrovicë

Mag. Gordana Ristin

Ndërmjetëse dhe Gjyqtare, Gjykata e Lartë, Lubjanë, Kryetare e Departamentit për Zgjidhjen Alternative të Konflikteve pranë Gjykatës, Presidente e Shoqatës se Ndërmjetësve, Lubjanë

Markelian Koça

Gjyqtar, Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Durrës

Naureda Llagami

Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor në Shqipëri

Nicola Giudice

Drejtor i Shërbimit të Ndërmjetësimit, Dhoma e Arbitrazhit Milano

Slave Mladenovski

President i Dhomës së Ndërmjetësve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shkup

Smiljka Gavric

Ekonomiste, Ndërmjetëse dhe Trajnuese pranë Shoqatës së Ndërmjetësve të Bosnjë dhe Hercegovinë

Srđan Šimac

Presidenti i Shoqatës së Ndërmjetësve Kroaci

Lehtësues

Christoph Lüttmann

Drejtor Ekzekutiv, CSSP- Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues, Berlin

Christoph Werthmann

Ndërmjetës Integrues & Koordinator i Konferencës, CSSP-Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues, Berlin

Dr Carla Schraml

Ndërmjetëse Integruese dhe Menaxhere Programi për Bosnjë dhe Hercegovinën, CSSP-Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues, Berlin

Jorida Shytaj

Këshilluese Politike, Programi për Shtetin Ligjor, Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, Sarajevë

Rasim Gjoka

Themelues dhe Drejtor Ekzekutiv, Fondacioni Shqiptar për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin e Mosmarrëveshjeve

Simone Ceresa

Integrative Mediator & Head of Tirana Office CSSP -Berlin Center for Integrative Mediation

Stipe Šola

President i Shoqatës Ndërkombëtare të Ndërmjetësve nga Evropa Juglindore

Organizator

Bekim Ismaili

Head of Pristina Office CSSP -Berlin Center for Integrative Mediation

Christoph Lüttmann

Drejtor Ekzekutiv, CSSP- Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues, Berlin

Christoph Werthmann

Ndërmjetës Integrues & Koordinator i Konferencës, CSSP-Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues, Berlin

Dr Carla Schraml

Ndërmjetëse Integruese dhe Menaxhere Programi për Bosnjë dhe Hercegovinën, CSSP-Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues, Berlin

Elmar Langner

Ndërmjetësues Integrues dhe Menaxher i Programit për Bosne dhe Hercegovinë, CSSP Qendra e Berlinit për Ndërmjetësim Integrues, Berlin.

Elona Xhepa

Project Coordinator Albania CSSP - Berlin Center for Integrative Mediation

Elsa Denaj

Project Coordinator Albania, CSSP - Berlin Center for Integrative Mediation

Emir Krehić

Project Coordinator Bosnia and Herzegovina CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation

Erik Mërtiri

Finance Officer Albania CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation

Jasna Božović

Head of the Mitrovica North Office CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation

Jorida Shytaj

Këshilluese Politike, Programi për Shtetin Ligjor, Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, Sarajevë

Judith Huber

Student Researcher Berlin Office CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation

Kristina Ćorić

Project Coordinator Mostar CSSP-Berlin Center for Integrative Mediation

Merjem Nurikić

Research Assistant

Simone Ceresa

Integrative Mediator & Head of Tirana Office CSSP -Berlin Center for Integrative Mediation

Stipe Šola

President i Shoqatës Ndërkombëtare të Ndërmjetësve nga Evropa Juglindore