Kristina Ćorić
Kristina Ćorić ka mbi 15 vjet përvojë pune në organizata joqeveritare qytetare dhe kulturore dhe projekte në Mostar si dhe 5 vjet përvojë pune për organizata ndërkombëtare, OHR dhe OSBE në Hercegovinë, në fushat e zhvillimit të mediave, marrëdhënieve me publikun dhe mbështetje për shoqërinë civile. Kristina iu bashkua ekipit të CSSP-së në BeH, në mars të vitit 2018, si koordinatore e projektit për Mostarin.
Bosnia and Herzegovina
Mostar