Nicola Giudice
Drejtor i Shërbimit të Ndërmjetësimit, Dhoma e Arbitrazhit Milano
Nicola Giudice është diplomuar për Drejtësi në Universitetin e Turin. Ai ka punuar në CAM (Dhoma e Arbitrazhit të Milanos) që nga viti 1997. Është një ndërmjetës civil dhe komercial, aktualisht duke mbajtur pozicionin e shefit të Shërbimit të Ndërmjetësimit CAM. Ai koordinon faqen "BlogMediazione.com". Giudice është autor i librave dhe artikujve mbi ndërmjetësimin, si dhe folës dhe trajner për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve. Për më tepër, ai është Anëtar i Komitetit Organizativ të Competizione ltaliana di Mediazione (Gara Italiane e Ndërmjetësimit). Ai gjithashtu udhëheq dy projekte që përfshijnë kontesteve të artit (ADR ARTE) dhe Ndërmjetësimit Mjedisor. Për informacione të mëtejshme: www.conciliazione.com
Itali
Milano
Unë do ta përqendroj fjalimin tim në evolucionin e "fenomenit të ndërmjetësimit" në Itali dhe, më konkretisht, në ndërmjetësimin civil dhe komercial. Së pari do të përshkruaj përvojën që e çoi Italinë, që nga fundi i viteve 1990 deri në 2010, t'i afrohej kulturës së ndërmjetësimit, me shumë përvoja pozitive. Si hap i dytë, unë do të shtjelloj dekadën 2010 - 2020, në të cilën pati një shpërthim të ndërmjetësimit, si në aspektin sasior ashtu edhe në atë cilësor. Do të përpiqem gjithashtu të shpjegoj, realitetin e fshehur të kompleksit me pro dhe kundër prapa rritjes dramatike të përdorimit të ndërmjetësimit,. Më në fund, si tregim i historisë personale, unë do të përshkruaj atë që ka ndodhur që nga Marsi i vitit 2020. Covid ka ndikuar fuqimisht në praktikën e ndërmjetësimit, duke i shtyrë ndërmjetësuesit, avokatët dhe palët në një mënyrë të re të komunikimit, negocimit dhe ndërmjetësimit. Unë do të shpreh këndvështrimin tim për këto ngjarje të fundit që hapin perspektiva interesante për zhvillim për ndërmjetësim në Itali dhe në mbarë botën.