Nicola Giudice
advokat, medijator, predavač na Univerzitetu Trento, Venecija
Nicola Giudice diplomirao je pravo na Univerzitetu u Torinu. Radi u CAM-u (Arbitražna komora Milana) od 1997. godine. Građanski je i komercijalni medijator, trenutno na mjestu šefa Službe za posredovanje CAM-a. Koordinira stranicom „BlogMediazione.com“. Giudice je autor knjiga i članaka o posredovanju, kao i predavač i trener o alternativnom rješavanju sporova. Štaviše, član je Organizacionog odbora „Competizione ltaliana di Mediazione“ (Italijansko takmičenje u medijaciji). Također vodi dva projekta koja uključuju umjetničke sporove (ADR ARTE) i Medijaciju o zaštiti okoliša. Za dalje informacije: www.conciliazione.com
Italija
Milano
Usredotočiti ću svoj govor na evoluciju „fenomena medijacije“ u Italiji i, tačnije, na građansku i komercijalnu medijaciju. Prvo ću opisati iskustvo koje je navelo Italiju, od kasnih 1990-ih do 2010. godine, da pristupi kulturi medijacije, uz mnoštvo pozitivnih iskustava. Kao drugi korak razradiću deceniju 2010 - 2020, u kojoj je došlo do eksplozije medijacije, kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom smislu. Također ću pokušati objasniti, iza dramatičnog povećanja upotrebe medijacije, skrivenu složenu stvarnost sa prednostima i nedostacima. I na kraju, kao lično pripovijedanje priča, opisat ću ono što se dogodilo od marta 2020. Covid je snažno utjecao na praksu medijacije, gurajući medijatore, advokate i stranke na novi način komunikacije, pregovaranja i posredovanja. Iznijet ću svoje stajalište o ovim nedavnim događajima koji otvaraju zanimljive izglede za razvoj medijacije u Italiji i širom svijeta.