Elona Xhepa
Elona Xhepa është Koordinatore e Projektit për projektin e CSSP-së në Shqipëri. Ajo ka diplomë Baçelor në Drejtësi nga Universiteti i Tiranës, ka studiuar Shkencat Politike në Shtetet e Bashkuara dhe është në proces të marrjes së titullit të saj Master në Drejtësi LLM. Gjatë 10 viteve të fundit, Elona ka qenë e përfshirë në punë vullnetare me organizata bamirëse dhe organizata lokale dhe organizata në rajonin e Ballkanit. Përvoja e saj e mëparshme e punës përfshin 5 vjet si avokate në një avokaturë si dhe në një nga 4 firmat e mëdha në Shqipëri. Elona ka përvojë në hartimin dhe rishikimin e legjislacionit, koordinimin dhe menaxhimin e projektit që e ka fituar gjithashtu nga puna në një Projekt të Bashkimit Evropian në Shqipëri, i përqendruar në Reformën e Sistemit Ndëshkues të vendit.
Shqipëria
Tirana