Col. Taibe Canolli Brajshori
Kolonel Taibe Canolli-Brajshori aktualisht shërben si drejtore e Departamentit të Burimeve Njerëzore në Policinë e Kosovës. Ajo iu bashkua Policisë së Kosovës në vitin 2000 dhe që nga ajo kohë ajo kreu një sërë detyrash në pozicione të ndryshme, të tilla si: zyrtare e policisë në Stacion, zyrtare në Njësinë e Komunitetit, Stacioni i Policisë në Veri, mbikëqyrëse e ndërrimit, zëvendës komandante në Stacionin e Policisë në Veri, Komandante e Stacionit Policor Qendër, Zëvendës Komandante Rajonale për Administratë në Rajonin e Prishtinës, shefe e Departamentit të Trajnimit, ushtruese e Detyrës së Drejtores, shefe e Qendrës së Sigurisë Publike dhe drejtore e Divizionit për Personel. Përveç kësaj pozite, kolonel Canolli nga viti 2013 deri në vitin 2018, ushtroi vullnetarisht pozitën e Presidentes së Shoqatës së Grave në Policinë e Kosovës. Ajo ka pranuar çmime të shumta profesionale si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar, përfshirë Çmimin e IAWP në Udhëheqje (2018). Ajo ka diplomë baçelor në Drejtësi.
Kosova*
Prishtinë
I am Colonel Taibe Canolli, and currently serve as the Head of Human Resources Department with the Kosovo Police. Our Department is one of the five departments of the Kosovo Police, and is responsible for implementation of policies dealing with the personnel and training; implementation of non-discrimination policies, including impartial gender representation at all levels and structures, at the same time reflecting multiethnic character of Kosovo; professional qualifications, competencies and merits-based recruitment, and management and career development. Main mission of our Training Division is to create staff through qualitative training programs with utilizing contemporary teaching methods, for which we have had great support in developing through working with various international organizations. Also CSSP Berlin Center for Integrative Mediation joined the pool of training providing organizations with its innovative concept and teaching methods in order to help Kosovo Police officers.