Slave Mladenovski
Nënkryetar i Shoqatës së Ndërmjetësve të Evropës Juglindore. Kryetar i Institutit 4R, organizata e parë e akredituar për të trajnuar ndërmjetës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mladenovski është një ndërmjetës i licencuar që nga viti 2016 dhe ka marrë certifikatën e tij të ndërmjetësimit për herë të parë në vitin 2006. Si ndërmjetës, me karakteristika personale, ai posedon fjalim të qartë, është shoqërueshëm dhe tolerant, dhe kryesisht ndërmjetëson në mosmarrëveshjet për punë, mosmarrëveshje tregtare dhe ato me vlerë të vogla, dhe shumica e mosmarrëveshjeve përfundojnë në marrëveshje midis palëve. Si pedagog për trajnim si ndërmjetës, përveç njohurive teorike, ai zotëron aftësi komunikimi dhe zbaton disa metoda, siç janë rolet dhe veprimet praktike në zotërimin e materialeve për ndërmjetësit. Mladenovski posedon diplomë master në shkencat sociologjike dhe është autor i shumë teksteve profesionale në fushën e sociologjisë, komunikimit dhe ndërmjetësimit. Ai flet rrjedhshëm gjuhën kroate dhe serbe.
Maqedoni
Shkup
Ndërmjetësit në Maqedoninë Veriore kanë treguar dhe provuar në praktikë atë që ata e kanë thënë publikisht në media dhe duke shkruar tekste strukturore në tre vitet e fundit, që procesi i ndërmjetësimit është efikas, ekonomik dhe i dëshirueshëm për të gjithë, d.m.th., ata tani kanë raportuar tre mijë (3000) marrëveshje të arritura nga aplikimi i ndërmjetësimit. Kjo do të thotë se numri i procedurave të aplikuara i ndërmjetësimit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve është shumë më i lartë, sepse nuk raportojmë procedura që nuk janë përfunduar me marrëveshje. Vlerësimi ynë është se ky numër do të rritet edhe më shumë, dhe kjo do të ndodhë nëse në periudhën e ardhshme do të ketë miratim të ndryshimeve në ligjet për procedurën civile të cilat parashikojnë një procedurë të detyrueshme të ndërmjetësimit për mosmarrëveshjet në punë, tregti dhe ato me vlera të vogla. Numri i mosmarrëveshjeve, të cilat zgjidhen me ndërmjetësim në shoqërinë maqedonase, jo vetëm që po rritet, por ne presim që ato të përmirësojnë ndjeshëm imazhin në shoqëri dhe perceptimin e publikut për mundësitë e arritjes së drejtësisë ose zgjidhjeve ligjore. Në periudhën e ardhshme, Dhoma e Ndërmjetësve të Maqedonisë Veriore (KMRSM) do të përqendrohet edhe më shumë në promovimin e ndërmjetësimit me qëllim të njoftimit, para afaristëve, në kohë krize të Covid 19, se ndërmjetësimi është një procedurë racionale dhe e arsyeshme dhe se një zgjidhje e shpejtë është një bazë për shtimin e biznesit.