Simone Ceresa
Me një përgatitje në të Drejtën Ndërkombëtare dhe Ndërmjetësimin e Konflikteve, Simone ka jetuar dhe ka punuar në SH.B.A., Bregun e Fildishtë, Belgjikë, Senegal, El Salvador, Itali, Shqipëri dhe ka fituar përvojë në Gjeorgji, Kamerun, Egjipt dhe Finlandë, duke lehtësuar dialogun në situatat komplekse, duke fuqizuar të Drejtat e Njeriut dhe duke ofruar këshilla kompetente, të ekuilibruara dhe praktike për OKB, EEAS dhe INGOS. E udhëhequr nga vlerat e fuqishme, sensi i mprehtë diplomatik dhe një dozë e mirë humori, Simone ka një pasion në hartimin e strategjive dhe nxitjen e njerëzve dhe organizatave për të bashkëpunuar dhe për të përmirësuar botën tonë. Është kuzhinier i pasionuar dhe surfer i përkushtuar, ai u bashkua CSSP-së në vitin 2018, si shef i Zyrës së Tiranës dhe Ndërmjetës Integrues.
Shqipëria
Tirana