Elsa Denaj
Elsa Denaj është Koordinatore e Projektit për projektin e CSSP-Së në Shqipëri. Ajo është diplomuar në Universitetin e Tiranës për Administrim Biznesi. Ajo ka përvojë disa vjeçare të kombinuar në zhvillimin e sektorin e privat dhe ndërkombëtar. Ajo e ka filluar karrierën e saj në Marketing dhe më tej ka formësuar aftësitë e saj në Organizim, Menaxhim dhe Trajnim. Gjatë dhjetë viteve të fundit, ajo i ka thelluar njohuritë e saj në zhvillimin e aftësive përmes shumë projekteve ndërkombëtare lidhur me aftësitë, arsimin, trajnimin dhe punësimin e të rinjve. Ajo është gjithashtu trajnere dhe zhvilluese e cila synon të përmirësojë dhe frymëzojë njerëzit përreth saj që të zhvillohen personalisht dhe profesionalisht.
Shqipëria
Tirana