Christoph Werthmann
Ndërmjetës Integrues & Koordinator i Konferencës, CSSP-Qendra në Berlin për Ndërmjetësim Integrues, Berlin
Christoph Werthmann është aktualisht menaxher projekti me kohë të pjesshme dhe ai po e koordinon konferencën e ndërmjetësimit të Ballkanit Perëndimor të CSSP-së në Mostar këtë vit. Më parë, ai ka punuar në një sërë pozitash për CSSP-në: si Ndërmjetës Integrues dhe Menaxher i Programit në Kosovë, koordinator i Mbështetjes së Iniciativës Ndërmjetësuese Gjermani (Fondacioni Berghof, CPM, CSSP, inmedio, ZIF) dhe bashkëpunimi i saj me Zyrën e Jashtme Federale Gjermane, si lehtësues dialogu në projektin e CSSP në Ukrainë (së bashku me CPM dhe inmedio), si trajner i dialogut të lehtësuar për punën në Nepal dhe si menaxher i projektit i ngarkuar me aktivitetet e CSSP-së në Tunizi. Ai është ndërmjetës i certifikuar, i trajnuar nga Friedrich Glasl (2008), Konsulent i Certifikuar për Paqe dhe Konflikte (Friedensfachkraft, 2011) dhe këshilltar psikologjik (2020). Përvoja e tij përfshin fusha të ndryshme të lehtësimit nga ndërmjetësimi i tërthortë për paqen deri në komunitet, ndërmjetësimin organizativ dhe familjar. Para se t’i bashkohej CSSP-së në vitin 2014, ai ka punuar si ndërmjetës i pavarur, trajner i ndërmjetësimit dhe ndërkulturor si dhe studiues i paqes dhe pedagog universiteti. Christoph mban shkalën master në Studime Kulturore Ndërkombëtare dhe Shkenca Politike (Dipl.-Kulturw.) nga Universiteti i Passau. Ai ka shërbyer në bordin e Shoqatës Gjermane të Studiuesve të Paqes (AFK). Ai është edhe praktikant i teatrit pleibek.
Germany
Berlin