Jasna Božović
Jasna Božović është shefe e zyrës së CSSP-së në Mitrovicën Veriore. Para se t’i bashkohej CSSP-së, ajo punoi në Ambasadën Amerikane në Kosovë si Specialiste e Mediave për Pakica për dhjetë vjet. Para kësaj, ajo veproi si Specialiste e pakicave për Media dhe Demokratizim në Misionin e OSBE-së, në Kosovë, për dy mandate. Para kësaj, ajo gjithashtu ka punuar me Misionin e BE në Kosovë si Asistente e Gjuhës dhe Administrative dhe, para konfliktit në Kosovë, me Misionin Verifikues në Kosovë, të udhëhequr nga OSBE (1998 - 1999), e cila e vazhdoi profesionin e saj si moderatore e radios dhe TV. Jasna ka diplomuar në Gjuhë dhe Letërsi Angleze, dhe ka lindur dhe është rritur në Mitrovicë.
Kosova*
Mitrovica