Erik Mërtiri
Erik Mërtiri është Zyrtar Financiar i cili punon për projektin e CSSP-së në Shqipëri. Ai ka diplomë Baçelor në Administrim Biznesi dhe shkallë Master në Marketing nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Më parë ai ka punuar për 3 vjet si asistent kontabiliteti në një kompani ndërtimi dhe 4 vjet si bashkëpunëtor tatimor dhe i kontabilitetit në një kompani të shërbimeve profesionale për klientët vendas dhe ata ndërkombëtarë. Përvojat e tij përfshijnë mbajtjen e kontabilitetit, raportimin financiar, tatimin, pasqyrat financiare dhe ka njohuri si për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (NAS) ashtu edhe për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).
Shqipëria
Durrës