Judith Huber
Judith Huber është studente hulumtuese dhe asistente në zyrën e CSSP-së në Berlin, e cila dhe aktualisht është duke përfunduar shkallën e saj master në Menaxhimin e Konflikteve Ndërkulturore në Universitetin Alice Salomon. Ajo ka marrë pjesë në një trajnim një vjeçar për t'u bërë ndërmjetëse ndërkulturore dhe ka përvojë pune në fushën e punës sociale në Berlin. Ajo gjithashtu ka kaluar kohë duke jetuar në Stamboll, ku ishte regjistruar në projekte të ndryshme duke punuar me komunitetet e zhvendosura. Për diplomën e saj universitare në Politikë dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, ajo studioi në Aberdeen, Skoci.
Gjermani
Berlin