Christoph Lüttmann
Managing Director, CSSP Berlin Center for Integrative Mediation
Christoph Lüttmann je studirao političke nauke i javno pravo u Berlinu i Bologni, a univerzitetsku diplomu je stekao na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, gdje se usredotočio na prevenciju sukoba i izgradnju mira nakon rata. Gospodin Lüttmann prethodno je radio za švicarskoj nevladinoj organizaciji za izbjeglice u Lausanni, Tajništvu Ujedinjenih naroda u New Yorku, „Istraživački centar 700 - Upravljanje u ograničenoj državnosti“ i Centru za međunarodne mirovne operacije (ZIF) u Berlinu. On je medijator i pridružio se CSSP-u 2009. Do 2015. vodio je Kosovski program i vanjske odnose u CSSP-u. Također je bio uključen u postupke medijacije u Ukrajini, Nepalu, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i kratkoročne intervencije u drugim zemljama. Od 2015. g. Lüttmann je generalni direktor CSSP-a i integrativni medijator za Balkan.
Germany
Berlin