Kristina Ćorić
Kristina Ćorić ima preko 15 godina iskustva u radu u nevladinim građanskim i kulturnim organizacijama i projektima u Mostaru, kao i pet godina iskustva u radu za međunarodne organizacije, OHR i OSCE u Hercegovini, na polju razvoja medija, odnosa s javnošću i podrške civilnom društvu. Kristina se pridružila CSSP BiH timu u martu 2018. godine kao koordinatorica projekata za Mostar.
Bosna i Hercegovina
Mostar