Prof. Dr Tanja Miščević
Prof. Dr. Tanja Miščević je zamenik Generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju. Bila je predsedavajuća Pregovaračkog tima za članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji (septembar 2013, avgust 2019) i redovni je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ranije je prof. Miščević bila specijalni savetnik zamenika premijera zaduženog za spoljnu trgovinu u Vladi Srbije, državni sekretar za Odbrambenu politiku u Ministarstvu odbrane, kao i potpredsednik i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Od 2005. do 2009. bila je direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije. Prof. Miščević predaje o Međunarodnim organizacijama, Sistemu OUN, Politici proširenja EU i Istoriji evropskih integracija.
Bosna i Hercegovina
Sarajevo