Dr Arben Murtezić
Arben Murtezić, rođen u Sarajevu 1973. godine, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistrirao je na Univerzitetu u Portsmouthu u Velikoj Britaniji (Univerzitet u Portsmouth-u). Arben Murtezić je nagrađen doktoratom iz međunarodnog prava u decembru 2018. godine na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Od 2010. do 2016. godine, bio je glavni disciplinski tužitelj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Trenutno je direktor Centra za sudsku i tužilačku obuku FBiH. Autor je nekoliko članaka iz područja kibernetičkog kriminala i sudske etike i neovisnosti.
Bosna i Hercegovina
Sarajevo
Koncept medijacije je veoma ambiciozno predstavljen i proglašen nakon usvajanja Zakona o postupku medijacije iz 2004.U narednim godinama, međunarodni donatori i partneri, kao što su IFC (Svjetska banka) i vlade Kanade i Holandije su uložile dosta u adekvatno obrazovanje i svijest o ovom pitanju. Međutim, čini se da je gotovo cijelo ovo desetljeće medijacije u Bosni i Hercegovini nestalo iz fokusa. To se može ilustrirati kroz aktivnosti centara za edukaciju sudija (kako u FBiH tako i u RS). Naime, prema iskazanom interesu sudija, tj. jer nije bilo prijedloga za obrazovanje u oblasti medijacije od strane pravosudne zajednice, centri su svoje aktivnosti bazirali na terenu alternativnog rješavanja sporova uglavnom na arbitraži i sudskoj nagodbi. Štaviše, nedavno je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, uz podršku EU, razvilo projekat sudske nagodbe koji se intenzivno promoviše u široj javnosti. Stoga, kako bi se medijacija vratila na mapu u Bosni i Hercegovini, naglasak treba biti na razlikama i mogućim prednostima medijacije u poređenju sa parnicama, pa čak i sudskim nagodbama i/ ili arbitražom.