Jorida Shytaj
Jorida Shytaj je viša politička savetnica u Savetu za regionalnu saradnju. Ima sveobuhvatno profesionalno iskustvo vezano za proces evropskih integracija zapadnog Balkana, kao i za pravnu razmenu i sprovođenje zakonodavstva EU. Ona je 12. godina radila u albanskoj javnoj administraciji, služeći na rukovodećim funkcijama u Ministarstvu za evropske integracije i Albanskom parlamentu. gdja. Shytaj je aktivno učestvovala u važnim procesima kao što su ratifikacija i stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, priprema pravnog okvira za koordinaciju i upravljanje EU integracijama, uspostavljanje nacionalnih struktura za koordinaciju procesa EU, kao i planiranje prioriteta za integraciju u EU kao što su približavanje zakonodavstva i upravljanje fondovima EUë.
Bosna i Hercegovina
Sarajevo