Ambassador Margret Uebber
Margret Uebber je dugogodišnja njemačka diplomatkinja sa stanicama u Skoplju, Beču, Pekingu i Ašhabatu. Od 2019. godine je njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina
Sarajevo