Srđan Šimac
Medijator i sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, Zagreb
Dr., sudac i bivši predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske; Predsjednik Hrvatske udruge za mirenje; pionir medijacije, osnivač sudske medijacije; sudija-medijator i medijator; arbitar, trener medijacije, predavač, govornik i promotor. Autor mnogih članaka o medijaciji i doktorske dizertacije - „Medijacija kao generator promjene u pravosudnom sistemu i pravnoj profesiji.“ Bivši predsjednik SEEMF-a; član odbora GEMME; JAMS International Weinstein stipendista; član panela za medijaciju: ICSID, CEDR, Prime Dispute, VIAC, JAMS International, u Moskvi i ADR Partneri u Beogradu. Dobitnik nagrade CEDR za alternativno rješavanje sporova i inovacije u građanskoj pravdi za 2012. godinu; nositelj nagrade Hrvatskog udruženja medijatora 2013, i nagrade Slovenskog udruženja medijatora 2016.
Hrvatska
Zagreb
Medijacija i pravda, dva komplementarna svijeta Medijacija kao sinonim za ADR pokret, donijela je nove vjetrove u svijet rješavanja sporova. Medijacija posjeduje kapacitet generatora promjena u pravosudnim sustavima i u pravnoj profesiji. Ona ima potencijal oslobađanja pravosudnih sustava i pravne profesije od ograničenja koji ih opterećuju, kao i onih koji još i više opterećuju stranke u sporovima, cjelokupnu javnost i društva u cjelini. Osnaživanje i samoodređenje stranaka u sporovima koji su samo njima važni, njihovo aktivno sudjelovanje u njihovom rješavanju te preuzimanje mnogo veće kontrole nad sporovima u parnicama i pune kontrole nad njima u medijacijama, ima evolucijski potencijal, međutim, ne u smislu zamjene tradicionalnog sustava rješavanja sporova, već u smislu njegovog poboljšanja i unapređenja. Riječ je o dva različita sustava, javne (formalne) i privatne (neformalne) pravde koji kako svaki za sebe tako i oba zajedno, igraju iznimno važne i komplementarne društvene uloge. Ni jedno moderno društvo više ne može bez ovih sustava koji postaju sastavni i jednakovrijedni dijelovi jedinstvenog sustava rješavanja sporova. Takav novi sustav rješavanja sporova uz pomoć pravnih profesionalca novog kova, omogućit će da pravo više nego ikada ranije postane mnogo bliže stvarnim potrebama građana i cijelog društva, a pravda u punom smislu svima mnogo dostupnija.