Mag. Gordana Ristin
Gordana Ristin je sutkinja Apelacionog suda u Ljubljani, Republika Slovenija od 1995. Karijeru je započela kao pravnica u osiguravajućem društvu Triglav u Ljubljani 1980. godine. Zatim je 1986. godine izabrana je za sudiju. Također je medijatorica od 2001. godine (završila više od 200 medijacija) i trenerica za medijatore. Bila je predsjednica Slovenskog udruženja medijatora pet godina, a sada je počasna predsjednica i aktuelna predsjednica. Bila je nacionalni koordinator u Seemf-u, član odbora EMNI-a i član Gemme-a i CIMJ-a. Mnogo je objavljivala na polju građanske pravde, prava osiguranja i medijacije. Bila je ko-medijator prve medijacije o zaštiti okoliša u Sloveniji. Završila je Pravni fakultet u Ljubljani i magistrirala na ARD-u. Predaje ADR na Evropskom pravnom fakultetu u Novoj Gorici od 2015.
Slovenija
Ljubljana
Pravnici i mediatori se ne takmičimo. Svi se bavimo sporovima. Mislim, da bi se mi svi trebali zapitati, šta mi možemo učiniti na naše stranke, ljude u našim zemljama, a i u regionu? Ako se budemo brinuli samo sa sebe, onda treba, da bude mediacija svuda obavezna i da sve plaća država. Ipak znamo, da prenormiranje škodi i ubija medijaciju. Stranke bi nas mogle doživjeti kao nove profesije, koje treba da žive na njihov račun. Meni je najdraža rečenica iz Green Paper Komisije, da dostup do pravde nije samo dostup do suda! Access to justice is not just access to Court! To bi značilo, da bi trebalo članak 6 Konvecije o ljudskim pravima tumaciti tako, da je država dužna omogućiti strankama i dostup do medijacije. Zaista ne možemo očekivati to od prava EU, jer jednostavno medijacija nije u Pogodbi EU. Ali bi u svim nacionalnim procesnim zakonima treba naći rješenja, da se prije početka sudjenja strankama ponuditi obavezna informaciju o medijaciji, a i da se to sprovodi. Jedini način da se to unapredi, je edukacija sudaca, advokata, tužioca – a pre svega staviti medijaciju školski program i na fakultete. Nakon Corone naš svijet neće biti isti. Tu je nas izazov, da edukacijama i promocijom širimo ideju mediacije u svim vrstama sporova. Trebaće nam više energije i razumjevanja naših ljudi. Niko ih ne može tako razumjeti kao mi, medijatori. Zato se sada više neko ikada okrenimo potrebama i željama naših ljudi, jer smo im potrebni.Pa će i za nas biti dobro. Pravni sustav koje ne razumje ljude i ne pokaže, da ih razumje, gubi povjerenje ljudi. Pravnici i medijatori suradjujemo i tako idemo napred.