Markelian Koça
sudac, Predsjedavajući Okružnog suda u Draču, Drač
Markelian Koça je zamjenik glavnog sudije Okružnog suda u Draču, u Albaniji, gdje je rođen 5. januara 1972. Diplomirao je u junu 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tirani, a aprila 1995. godine imenovalo ga je Visoko vijeće kao pomoćnika sudije na Okružnom sudu u Draču, a maja 2000. godine postao je sudija na Okružnom sudu u Draču, u Albaniji. Tokom svog radnog iskustva tokom godina bavio se svim vrstama slučajeva. Gospodin Koça bio je dio krivičnog vijeća u Sudu u Draču (2000-2006), a zatim je bio zadužen za bavljenje građanskim predmetima kao dijelom Građanskog vijeća (i građanski, i upravni i porodični slučajevi). Od 2008. imenovan je ad hoc sudijom na Evropskom sudu za ljudska prava za koji je radio u 5 slučajeva (građanski i krivični). U januaru 2019. godine izabran je za zamjenika glavnog sudije na generalnom sastanku sudija Suda u Draču.
Albanija
Drač
Kratka prezentacija će sadržavati pregled Zakona o medijaciji iz perspektive suda i poređenje sa članovima Zakona o parničnom postupku u Albaniji koji sadrže obavezu suda da strankama (posebno u građanskim predmetima) pruže priliku i mogućnost ponavljanja medijacije. Gospodin Koça će opisati relativno kratko, ali vrlo pozitivno i efikasno iskustvo, koje je Sud u Draču imao u prošlosti (2009.-2013.) o medijaciji uz finansijsku podršku Projekta Svjetske banke (IFC). Također, što je još važnije, intervencija će predstaviti nove izazove sa kojima se danas suočavaju u naporima da se medijacija učini važnim, alternativnim i efikasnim načinom rješavanja sudskih predmeta i pronalaženjem načina za poboljšanje mehanizma upućivanja u ured za medijaciju pojačavanjem motivacije sudija da urade tako. Gospodin Koça pokušat će objasniti neke poteškoće i proceduralne odredbe zbog kojih stranke ne bi ponovile postupak medijacije kao način rješavanja sporova (naprimjer nove procesne odredbe o razumnoj dužini suđenja). Pronalaženje načina u Albaniji za predstavljanje medijacije kao efikasnog i ekonomičnog načina rješavanja predmeta u kratkom vremenu predstavljaće vrlo zanimljive izazove za sudije okružnih sudova.