Elsa Denaj
Elsa Denaj je koordinatorica projekta CSSP-ovog projekta u Albaniji. Diplomirala je poslovnu administraciju na Univerzitetu u Tirani. Ima nekoliko godina kombinovanog iskustva u privatnom i međunarodnom razvojnom sektoru. Karijeru je započela u marketingu, a svoje je vještine dalje oblikovala u organizaciji, upravljanju i obuci. U posljednjih deset godina produbila je svoje znanje u razvoju vještina kroz mnoge međunarodne projekte koji se tiču vještina, obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Također je trenerica čiji je cilj poboljšati i nadahnuti ljude oko sebe za osobni i profesionalni rast.
Albanija
Tirana