Elona Xhepa
Elona Xhepa je koordinatorica projekta CSSP-ovog projekta u Albaniji. Diplomirala je pravo na Univerzitetu u Tirani, studirala je političke nauke u Sjedinjenim Državama i u procesu je stjecanja titule magistra prava iz LLM-a. U posljednjih 10 godina Elona je bila uključena u volonterski rad sa lokalnim organizacijama i dobrotvornim organizacijama i organizacijama u balkanskoj regiji. Njezino prethodno radno iskustvo uključuje pet godina rada kao advokat u advokatskom uredu kao i u jednoj od Big4 firmi u Albaniji. Elona ima iskustva u izradi i reviziji zakona, koordinaciji i upravljanju projektima stečenim radom na projektu Europske unije u Albaniji usmjerenom na reformu krivično-popravnog sistema u zemlji.
Albanjia
Tirana