Lazar Rakic
programski menadžer, Centar za alternativno rešavanje sporova (ADRC), Mitrovica
Lazar Rakić upravlja Centrom za alternativno rješavanje sporova, organizacijom koja podržava Osnovni sud i Tužilaštvo u Mitrovici u pružanju pristupa pravdi putem medijacije. Centar pomaže pojedincima u efikasnijem rješavanju njihovih sporova, provođenju vladavine zakona i unapređivanju procesa pomirenja kroz medijaciju u zajednici. Pored toga, Centar pomaže institucijama pravosuđa u razvoju i poboljšanju usluga medijacije. Na kraju, Lazar je također angažovan kao tehnički savjetnik u okviru dobrog upravljanja Programa za inkluzivni razvoj koji se sprovodi u regionu Mitrovice.
Kosovo*
Mitrovica
Tri su ključne faze u razvoju medijacije na Kosovu: 1. Od 2001. do 2008. godine: Uloženi su prvi napori u promociji profesionaliziranog oblika medijacije koji bi se mogao primijeniti u različitim sektorima. Poduzete su zakonodavne inicijative i aktivnosti kako bi medijacija postojala i legalno. Zakon o medijaciji zajednički su pripremili akteri civilnog društva, članovi međunarodne zajednice, kosovsko Ministarstvo pravde i drugi institucionalni akteri. Njihovim zajedničkim naporima i saradnjom uspostavljen je prvi Zakon o medijaciji (br. 03 / L-057), koji je kosovski parlament usvojio 18. septembra 2008. 2. Od 2008. do 2018. godine: usvojen je i primjenjuje se prvi kosovski zakon o medijaciji (br. 03 / L-057). Dopunjuje se i vodi podzakonskim aktima i radom na izgradnji kapaciteta. Otvoreni su centri za medijaciju koji pružaju usluge posredovanja u svih sedam regija Kosova. Civilno društvo i međunarodne organizacije i zajednica su u svakom trenutku najistaknutiji. Nedovoljna institucionalna podrška, pitanja vezana za održivost i neizvjesnosti oko pravnog učinka privatne / vansudske medijacije neki su od izazova s kojima se mehanizam suočava tokom desetljeća. Prvi zakon ostao je na snazi do septembra 2018. godine. 3. Od 2018. - nadalje: Ministarstvo pravde, relevantne institucije i akteri koji se bave medijacijom nastojali su riješiti praznine i probleme u zakonu podvrgavanjem mehanizma zakonskoj reformi. Otprilike trogodišnji rad i izrada nacrta donijeli su novi Zakon o medijaciji (br. 06 / L - 009), koji je usvojen 23. jula 2018. Sadrži niz izmjena i dopuna kojima se želi razviti mehanizam, promovirati održivosti i omogućiti njenu povećanu upotrebu.