Vanesa Galić

Vanesa se pridružila Nansen Dijalog Centru u Mostaru 2001. godine, kao student Engleskog i hrvatskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, gdje je učestvovala u inicijalnim seminarima za mlade Bosne i Hercegovine, na temu dijaloga i nenasilnog rješavanja konflikata. Organizacija je osnovana 2000. godine s ciljem promocije dijaloga između različitih etničkih, religijskih, političkih i interesnih grupa, s ciljem prevencije i mirnog rješavanja konflikata.

Vanesa je od 2004. godine jedan od projektnih menadžera organizacije, gdje je posljednjih godina, zajedno sa svojim timom, fokusirana na dizajniranje, promociju i uspješnu implementaciju aktivnosti i obuka u polju integriranog obrazovanja, u nekoliko općina u Bosni i Hercegovini, u kojima je na snazi model „dvije škole pod jednim krovom.“

Mostar
Balkan Mediation Panels 2021 - Divided Communities