Kosovo*

Uvod

Kosovo je usred provedbe novog zakona o medijaciji iz 2018. godine, u kojem je obvezni element za medijaciju proširen, pretvarajući ga u djelomično obavezni sistem medijacije sudeći prema zakonskoj postavci.

U njemu se navodi da su sudije na pripremnom ročištu dužni obavijestiti i uputiti stranke na postupak medijacije u sporovima u vezi sa:

– porodični odnosi kao što su uzdržavanje, skrbništvo, posjete, uzdržavanje djece i podjela bračne stečevine

– vlasnički natječaji koji se odnose na prava i obveze koje proizlaze iz prava služnosti i naknadu eksproprirane imovine

Uz to, postupak medijacije mogu pokrenuti i stranke, tužiteljstvo ili upravno tijelo.

U tim navedenim slučajevima obveza je stranaka da se sastanu sa medijatorom nakon upućivanja i da u roku od trideset dana pokušaju započeti medijaciju.

U nekim područjima već postoji visoko razvijena infrastruktura za upućivanje između suda i centra. To je slučaj s Centrom za alternativno rješavanje sporova u Mitrovici koji djeluje od 2013. godine, u kojem se poduzimaju vrlo redovne preporuke sudaca i tužitelja i koji zatim provodi postupak medijacije. U septembru 2020. Centar je prebačen u rad u sklop sudske uprave.

Nadalje, nedavne zakonske promjene također su ojačale ulogu Komore medijatora koja je, zajedno s Ministarstvom pravosuđa, odgovorna za održavanje popisa medijatora. Registar sadrži sve lične podatke za svakog medijatora i prirodu slučajeva u kojima je posredovao. Kopije registra posrednika distribuiraju se sudovima, tužiteljstvima i drugim nadležnim institucijama, ovisno o promjenama.

Specifično za Kosovo, sudije koji upućuju slučajeve dobivaju zasluge za slučajeve riješene putem medijacije, što dovodi do, kako se izvještava, općenito visoke primjene mogućnosti upućivanja u određenim područjima, poput Mitrovice.

Vizualizacija

Pravni Dokumenti

  • 2018 Zakon Br 06/L-009 “Zakon o posredovanju ” (SQ, HR-SR-BS)
  • 2019 Zakonik Br.06/l-074 “Zakonik o krivičnom postupku” (SQ, HR-SR-BS)

Relevantne organizacije & Web stranice