Brunilda Zenelaga: Nga teoria në praktikë: Sfidat e sigurimit të kualitetit të shërbimeve përgjat praktikimit të ndërmjetësimit në Shqipëri

Ndërmjetësimi në Shqipëri nuk është një koncept dhe praktikë e re. Në Shqipëri kultura e ndërmjetësimit, ofruar në mënyrë tradicionale, ka luajtur një rrol kyç në zgjidhjen e kontesteve. Por, ndërmjetësimi si një shërbim modern, ofruar nga profesionist të trajnuar dhe...