Valdete Idrizi

Valdete Idrizi, udhëheqëse e shoqërisë civile për dy dekada, një feministe, një aktiviste e njohur e paqes nga Mitrovica, dhe në katër vitet e fundit një aktiviste politike. Ajo ishte themeluese e Community Building Mitrovica (CBM), një organizatë e njohur për paqe, OJQ lokale multietnike, e cila në dy dekadat e fundit shërben si një urë në qytetin Mitrovicës, i ndarë në baza etnike. Ajo ishte themeluese dhe bashkëthemeluese e Nismave dhe organizatave të tjera të tilla si Shkolla e Rokut të Mitrovicës, Forumi i Mitrovicës si pjesë e Forumit Ndërkombëtar të Qyteteve në Tranzicion. Ajo drejtoi Platformën CiviKos, rrjetin më të madh të OSHC-ve ndër-sektoriale për më shumë se gjashtë vjet, kur vendosi të bashkohet me politikën brenda partisë PDK. Ajo shërbeu si Këshilltare e Kryetarit të Parlamentit 2018-2019 dhe në 2019 ajo u zgjodh si Anëtare e Parlamentit dhe shërbeu në një komitet për të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, personat e zhdukur dhe peticionet, deri në Prill ‘21.
Ajo është anëtare e shumë rrjeteve lokale dhe forumeve rajonale dhe ndërkombëtare. Si praktikuese e paqes, Idrizi ka marrë disa çmime ndërkombëtare, midis të cilave edhe Çmimin Ndërkombëtar të Grave të Guximit nga Departamenti i Shtetit i SHBA në 2008. Ajo gjithashtu u vlerësua me Çmimin Soroptimist të Paqes 2009 dhe mori titullin Ambasador i Paqes nga Federata Universale e Paqes. Në 2016 ajo mori Çmimin e Paqes WIFTS (Women International për shfaqjen e filmit dhe televizionit).
Përveç pozicioneve politike, ajo vazhdoi aktivitetet e saj vullnetare për fuqizimin e grave, të rinjtë dhe grupet e margjinalizuara në Kosovë por edhe në Rajon. Ajo shërben si këshilltare për shumë gra të reja. Znj. Idrizi ka një të kaluar shumë të larmishme, përfshirë studimet universitare në gjeologji dhe studimet master në transformimin e konflikteve dhe një angazhim shumë aktiv në teatër për gati 20 vjet.

Mitrovicë
Balkan Mediation Panels 2021 - Divided Communities