Vladimir Ćorić

Vladimir Ćorić është një menaxher projektesh me eksperiencë dhe laureat në Social Impact Award (Çmimi për Ndikimin Social) Bosnjë e Hercegovinë. Ai ka diplomuar në Shkollën për Shkencat Politike të Universitetit në Mostarë me teza në Qytetet Ndërkulturore. Ai ishte një anëtarë aktiv pran Youth and Cultural Center „Abrašević“ (Qendra kulturore për të Rinjë Abrasevic) për 15 vite, ku edhe merr pjesë aktivisht në iniciativa të ndryshme me fokus në demokratizimin, aktivizmin rinorë, kulturë, ndërmarrësi mediale dhe sociale, si dhe punon në disa projekte të ndryshme në nivele lokale, regjionale dhe Evropiane.

Mostarë
Balkan Mediation Panels 2021 - Divided Communities