Goran Božičević

Goran Božičević (1962), mësues në fushën e paqes, studioi fizikën bërthamore në vitet e 80ta, u bashkua me Fushatën Kundër-Luftës në Kroaci në vitin 1993. Bashkëthemeluesi i Projektit Vullnetar Pakrac (1993) dhe i Qendrës për Studime të Paqes, Zagreb (1997), si drejtor i parë dhe ku ai ende jep mësime për Studime të Paqes. Punon në të gjitha vendet post Jugosllave si dhe Ukrainë dhe më gjerë.

Autor i dy librave mbi punën e zgjedhur për ndërtimin e paqes në Kroaci, shkruan për ndërtimin e paqes në portalin h-alter.org, që nga viti 2014. Interesat e tij përfshijnë ndërmjetësimin, dialogun, ndërtimin e paqes, komunitetet e ndara, trajtimin e së kaluarës dhe pajtimin.

Shumë i afërt me UK Quakers që nga viti 1996 dhe përfaqësuesin e tyre rajonal në vendet post Jugosllave nga 2002 deri më 2009. Ish-anëtar i Bordit Këshillimor të Komitetit Qendror Mennonite për Programin e Ukrainës

Jeton në vendin bilingual Buje-Buie

Buje-Buie
Balkan Mediation Panels 2021 - Divided Communities