Slave Mladenovski: Me zhvillimin e ndërmjetësimit krijmojë një shoqëri më të mirë dhe me ofrimin e ndërmjetësimit rritet biznesi

Në tre vitet e fundit, në shoqërinë maqedonase është shënuar një trend ekskluzivisht i favorshëm në zhvillimin e ndërmjetësimit, dhe kjo mund të krahasohet në lidhje me periudhën e mëparshme dhe në lidhje me numrin e rasteve të ndërmjetësimit, dmth marrëveshjet e...

Dr. Sc. Isuf Jahmutaraj: Rëndësia e Ndërmjetësimit në Shtetet e Ballkanit Perëndimor, përqasja në drejtësi dhe siguria juridike për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave nga subjektet e së drejtës

E drejta është vlera më e lartë dhe sublime e një shoqërie demokratike, e cila gjen aplikim përmes shtetit të së drejtës, përmes së cilës arrihet te barazia dhe respektimi i të drejtave të njeriut, të cilat janë vlerat më të larta universale. E drejta përpos që është...